Podręcznik

Podręcznik

Biologia na czasie. 

    Seria podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej. Wszystko o czym powinien aktualnie uczyć się „młody biolog”. Wydawnictwo Nowa Era przygotowało się starannie i z całą pieczołowitością.

    Opis całej serii.

Lista:

  • Biologia na czasie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne; podręcznik opisuje zdobycze nowożytnej biologii w tym bogactwo i różnorodność pojęcia genetyki; przeprowadza czytelnika przez zagadnienia „na czasie” o ochronie przyrody, medycyny czy biotechnologii i inżynierii genetycznej; autorzy to Czachorowski Stanisław, Weronika Krzeszowiec-Jeleń oraz Emilia Bonar; 204 strony.
  • Biologia na czasie 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Część 1. Szkoły ponadgimnazjalne; liczne tabele i schematy ułatwiają prace nad podanymi systematycznie i procesowo partiami materiału; brak pojedynczego autora, bo jest to opracowanie zbiorowe; 456 stron.
  • Biologia na czasie 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum; tekst dotyczy anatomii i budowy oraz działania metabolizmu człowieka; brak autora pojedynczego, jest to opracowanie zbiorowe; 412 stron
  • Biologia na czasie 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony; treść to przede wszystkim zakres badań ewolucjonizmu, biotechnologii oraz genetyki; zastosowano wiele ciekawych rozwiązań m.in. interakcje z aplikacją Matura-ROM; liczne linki do stron internetowych rozwijają i pobudzają wiedzę ucznia; autorzy:Maria Marko-Worłowska, Marek Jurgowiak, Franciszek Dubert.

    Wiedza.

    Cała seria to dopracowane z perfekcją. Woluminy wiedzy, tak niezbędnej młodym adeptom biologii. Autorzy to osoby o fachowej naturze i nie małym przygotowaniu do tematyki. Książki są idealnym źródłem wiedzy dla licealistów czy uczniów innych szkół średnich. Przemyślana forma wypowiedzi i naukowe metody wychowawcze zawarte w książkach winny stanowić zadowolenie nie tylko uczących się, ale też i pedagogów. Po za tym do każdego wydawnictwa serii jest osobne wydawnictwo z Maturalnymi Kartami Pracy. Zbiór zaskakuję aktualnością oraz wszechstronnym opanowaniem tematyki biologii. Poruszane zagadnienia to genetyka, medycyna, biotechnologia, ochrona środowiska czy inżynieria genetyczna oraz anatomia. Treść jest przedstawiona w sposób łatwy i przyjemny. Nie brak odwołań do licznych tabel i ikonografiki. Nowe czasy w zrozumiały sposób zmuszają autorów do wykorzystywania nowinek technicznych. Tak też jest w tym wydawnictwie. Na kartach książek serii Biologia na czasie widać odwołania do stron internetowych. Nowa Era przygotowała to wydawnictwo jak należy, a przy tym nie jest ono „przepakowane” ani niezrozumiałe. Książki na czasie, w każdej biologicznej klasie liceum lub technikum.

Rola pomocy naukowych w uczeniu się

Rola pomocy naukowych w uczeniu się

Pomoce naukowe są nieocenione w uczeniu się większości przedmiotów szkolnych. Najbardziej rozpowszechnioną kategorią pomocy naukowych są oczywiście podręczniki, czyli książkowe wprowadzenia do wybranej dyscypliny naukowej lub tematyki. Najczęściej mamy do czynieni z podręcznikami wprowadzającymi do dziedzin związanych z przedmiotami wykładanymi w szkołach i na uczelniach. Podręczniki mogą dotyczyć różnych dyscyplin:

Prawidłowe używanie podręczników

Podręczniki powinny być czytane uważnie, a nie pobieżnie. W razie trudności ze zrozumieniem jakiegoś fragmentu, należy się przy nim zatrzymać, a w miarę możliwości, zapytać nauczyciela o problematyczny fragment. Czytanie podręczników nie powinno stanowić głównego zajęcia podczas lekcji. Raczej podręczniki powinny służyć za wsparcie dydaktyki, a nie za główny środek dydaktyczny. Tego typu wydawnictwa są przeznaczone do czytania w domu i jako uzupełnienie do lekcji, która ma miejsce w szkole.

Struktura podręcznika

Książki takie jak podręczniki powinny cechować się odpowiednią strukturą, która ułatwia czytanie i przyswajanie (nierzadko skomplikowanych) treści. Podręcznik powinien być podzielony na sekcje lub działy tematyczne, a rozdziały powinny być odpowiednio krótkie, aby nadawały się do przeczytania przed lekcją (powinny odpowiadać jednej jednostce lekcyjnej). Najważniejsze informacje (definicje, prawa, twierdzenia) powinny być zawarte w ramkach i wyróżnione kolorem, aby można było do nich szybko wrócić bez ponownego czytania całego rozdziału. Na końcu powinny znajdować się pytania i zadania stymulujące do dalszych poszukiwań oraz lista propozycji lekturowych rozszerzających zagadnienia opisywane w danym rozdziale. Na samym końcu powinien znajdować się indeks terminów, pozwalających odszukać zagadnienia w inny sposób.

Rynek podręczników

Pisanie podręczników jest kosztowne, ponieważ muszą nie tylko zawierać najwyższej jakości, sprawdzoną wiedzą, ale także spełniać wymagania narzucone przez podstawę programową uchwaloną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inny uprawniony do tego organ. Wydawane podręczniki są dość drogie, ponieważ to czasochłonne przedsięwzięcie. Dlatego tak popularne jest nabywanie używanych podręczników. Jednak możliwość nabywania takich podręczników zależy od tego, czy w danym okresie podstawa programowa nie zmieniła się w takim stopniu, że trzeba było napisać zupełnie nowe podręczniki oraz od indywidualnych decyzji podejmowanych przez szkoły oraz nauczycieli, którzy mogą wybierać spośród wielu różnych podręczników zgodnych z tą samą podstawą programową.

Uczymy się każdego dnia

Uczymy się każdego dnia

Dawniej dzieci uczyły się tylko w szkole. Nie miały zbytnio możliwości, aby móc uczyć się w innym miejscu. Często po szkole po prostu pomagali swoim rodzicom w pracy, bawili się i wypoczywali. Natomiast aktualnie warunki te coraz bardziej się zmieniają. Dzięki temu dzieci niemalże przez cały czas mogą mieć styczność z nauką i korzystać z niej na naprawdę wysokim poziomie. Przekonują się o tym również rodzice. Nie zachęcają już dzieci do tego, aby razem z nimi pracowali. Bardziej chcą sprawić, aby ich dzieci bardziej zajęły się nauką i uzyskały w szkole świetne oceny, z niemalże wszystkich przedmiotów. Oczywiście z pewnych będą uzyskiwali o wiele lepsze oceny. Wiele zależy od tego, jaki posiadają umysł. Jeśli ścisły, to lepiej radzą sobie z matematyką, fizyką i innymi przedmiotami, które wymagają logicznego myślenia, rozwiązywania zadań i rozumienia wzorów. Jak dzieci mogą więc uczyć się dzisiaj? Przyjrzyjmy się tej sprawie dokładniej. 

Podręczniki również w domu

Poza szkoła dzieci uczą się w domu, ponieważ również w nim posiadają dostęp do cennych podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Z nich na bieżąco chcą korzystać. Gdyby tak nie było, to nie wykorzystaliby całego potencjału, wiedz, którą przedstawiają te podręczniki. A przecież są w stanie uczyć bardzo cennych i praktycznych rzeczy. 

Można w tygodniu poświęcić 1 godzinę na naukę w domu, na rozwiązywanie zadań domowych, przygotowanie do kartkówek i sprawdzianów. Natomiast czas poświęcony na taką dodatkową naukę należy po pewnym czasie zwiększać. Dobrze jest o tym pamiętać, jeśli już uczęszczamy do szkoły średniej. Przecież właśnie w niej chcielibyśmy uzyskiwać świetne rezultaty. Najlepiej będzie, jeśli postaramy się o nowe podręczniki, które uczą nas nowych zagadnień. 

Nauka w weekend

Mogłoby wydawać się, że weekend to czas przeznaczony na wypoczynek i zabawę. Tak jest, ale mimo wszystko nie powinniśmy wtedy zapominać o nauce. Dzieci mogą przecież poświęcić w sobotę i niedzielę przynajmniej 2 godziny na naukę. Nie będzie to wtedy czas stracony, lecz dobrze zainwestowany. Powinny o tym pamiętać uczniowie, którzy zbliżają się do matury. W tym egzaminie chcieliby przecież uzyskać dobre wyniki. Możliwe to jest, jeśli inwestują w naukę, także poza szkołą. Powstały w księgarniach internetowych specjalne podręczniki maturalne. Nie są one ogólne, lecz dotyczą poszczególnych przedmiotów, które pojawiają się na maturze. Przygotujemy się w taki sposób do matematyki, języka polskiego, biologii, jak i wielu innych przedmiotów, które będziemy chcieli odpowiednio zaliczyć. A to umożliwi nam cieszyć się lepszą przyszłością zawodową.